Okrugli stol - edukacija privatnih iznajmljivača i vlasnika hostela Grada Rijeke

Foto: MUP

U prostorijama Policijskog doma Policijske uprave primorsko-goranske, jučer, 23. srpnja u Rijeci održan je okrugli stol i edukacija za privatne iznajmljivače i vlasnike hostela s područja Grada Rijeke. Edukaciju je organizirao Područni ured civilne zaštite Rijeka u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Odjelom prevencije Policijske uprave primorsko-goranske i Domom zdravlja Primorsko-goranske županije. Glavna tema okruglog stola bila je da se iznajmljivači upoznaju s procedurama i preporukama u slučaju da u njihovim smještajnim kapacitetima borave osobe zaražene COVIDOM-19 ili osobe koje su suspektne na navedeni virus.
 
Nakon uvodnog izlaganja pročelnika Područnog ureda civilne zaštite Rijeka o sustavu civilne zaštite u RH, epidemiolozi Nastavnog zavoda održali su kratku edukaciju sa sljedećim temama:
  • Postupci s gostom/turistom kod sumnje na COVID-19,
  • Prevencija rizika od COVID-19 u pružanju turističkih usluga,
  • Primjena dezinfekcijskih postupaka.

Predstavnik Doma zdravlja Primorsko-goranske županije održao je izlaganje o simptomima COVID-19 infekcije, postupku obraćanja nadležnoj ambulanti te postupku s COVID-19  pozitivnim pacijentima.
Od strane Odjela prevencije Policijske uprave ukazalo  se na prevenciju od kriminaliteta tijekom turističke sezone i preventivne mjere koje treba provoditi u objektima koji se iznajmljuju. Nakon navedenih aktivnosti uslijedila su pitanja iznajmljivača u vezi postupanja sa suspektnim osobama na COVID-19 odnosno na primjenu zaštitnih mjera i dezinfekciju prostora koje koriste turisti.