Vježbom „Novalja 2023“ obilježen Dan civilne zaštite

U Gradskoj upravi Grada Novalje je u subotu, 4. ožujka 2023., održana pokazna vježba "Novalja 2023"  koju je, u suradnji sa Službom civilne zaštite Gospić, organizirao Grad Novalja i Stožer civilne zaštite Novalja.

Foto: MUP

U provedbu mjera civilne zaštite (evakuacija, gašenje požara, sigurnost, hitna pomoć) putem Županijskog centra 112 Gospić bili su uključeni Dobrovoljno vatrogasno društvo Novalja, Vatrogasna zajednica Grada Novalje, Policijska uprava ličko-senjska Policijska postaja Novalja, Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, HGSS Stanica Gospić i Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Rijeka.

Cilj vježbe je bila provjera sustava aktiviranja, opremljenosti i osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite za pružanje pomoći ugroženima te praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja u zgradi Grada Novalje, prvenstveno osoba određenih za rukovođenje evakuacijom zaposlenika te njihovu sposobnost donošenja odluka u specifičnim okolnostima koje mogu nastati djelovanjem izvanrednog događaja.

Za učenike Osnovne škole A. G. Matoš i Dječjega vrtića Carić održana je prezentacija opreme operativnih snaga civilne zaštite.

I ovom vježbom je dokazana brzina i spremnost svih sudionika što je pokazatelj koordinacije svih operativnih snaga civilne zaštite na području Grada Novalje i Ličko-senjske županije.