U Dječjem vrtiću „Kockica“ u Kršanu provedena vježba na temu požara i evakuacije

Djelatnici Službe civilne zaštite Pazin sudjelovali u vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite u Dječjem vrtiću „Kockica“ u Kršanu 

Foto: MUP

U  zajedničkoj organizaciji Općine Kršan, predstavnika Stožera civilne zaštite Općine Kršan, Službe civilne zaštite Pazin, JVP Labin, Gradskog društva Crvenog križa Labin i domaćina Dječjeg vrtića „Kockica“ Kršan, 25. rujna 2023., provedena je vježba civilne zaštite na temu spašavanja i evakuacije u slučaju nesreće. U vježbi je sudjelovalo 51 dijete i 13 djelatnika vrtića.
 
Prema scenariju vježbe, u kuhinji vrtića izbio je požar. Kuharica ne uspijeva ugasiti vatru koja se širi prema hodniku vrtića. Ravnateljica vrtića nalaže evakuaciju djece i osoblja te upućuje poziv Županijskom centru 112 Pazin i obavještava ih o nastalom događaju. Nakon provedene evakuacije i dolaska djece i zaposlenika vrtića na Planom utvrđeno zborno mjesto, obavlja se prozivka prilikom čega je utvrđeno kako nedostaje jedna djelatnica. Brzom intervencijom vatrogasaca djelatnica je pronađena i izvučena na sigurno mjesto. Zdravstvena djelatnica vrtića i interventni tim Gradskog društva Crvenog Križa Labin pružaju pomoć ozlijeđenima osobama.
 
Ciljevi vježbe bili su praktična provjera funkcionalnosti rješenja iz Plana djelovanja civilne zaštite Općine Kršan u slučaju njegovog aktiviranja, provjera funkcionalnosti Plana evakuacije i spašavanja u Dječjem vrtiću „Kockica“, uvježbavanje zaposlenika i polaznika vrtića u provedbi postupaka sklanjanja i evakuacije te mjere civilne zaštite u slučaju izvanrednog događaja ili nesreće. Također, provjeravao se i postupak intervencije žurnih službi te eventualna potreba mijenjanja Plana evakuacije i spašavanja kako bi postao još operativniji.
 
Vježbi je prethodila priprema i izrada elaborata u organizaciji Općine Kršan uz pomoć djelatnika Službe civilne zaštite Pazin, članova Stožera civilne zaštite Općine Kršan i Dječjeg vrtića „Kockica“.
 
Nakon vježbe provedena je analiza vježbe s prijedlozima za poboljšanje sigurnosti djece i djelatnika Vrtića. Vježba je ocijenjena uspješnom, sve žurne službe pokazale su spremnost reagiranja na izvanredne događaje u zadanim vremenskim okvirima, a planovi su se pokazali ispravnim.