U Rijeci održan okrugli stol na temu "Klimatske promjene-izazovi za civilnu zaštitu"

Foto: MUP

Područni ured civilne zaštite Rijeka povodom Međunarodnog dana civilne zaštite organizirao je 3. ožujka okrugli stol na temu „Klimatske promjene (vremenski ekstremi)–izazovi za civilnu zaštitu“. Održana  su sljedeća predavanja: 
  •  „Vremenski ekstremi kao posljedica globalnih klimatskih promjena“ - doc. dr. sc. Diana Mance, voditeljica diplomskog studija Fizika, smjer Fizika i znanost o okolišu, Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku;
  •  "Rizici izazvani meteorološkim ekstremima u Primorsko-goranskoj županiji"- sinoptičari Igor Horvat  i Danijela Vlašić, Odjela za pomorsku meteorologiju, Državnog hidrometeorološkog zavoda;  
  •  "Klimatske promjene - izazov organizacije vatrogasne službe" - tajnik Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije Nikola Tramontana
 Cilj održavanja okruglog stola bio je napraviti analizu kako globalne klimatske promjene utječu na područje Primorsko–goranske županije u smislu povećanja rizika od vremenskih ekstrema koji za posljedice mogu imati nastanke katastrofa ili velikih nesreća, te sa kojim izazovima u djelovanju će se poradi toga naći operativne snage sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije.
 
Zaključeno je da klimatske promjene direktno uzrokuju sve češće i neočekivane vremenske ekstreme na području Primorsko-goranske županije, poradi čega je došlo do promjene u intenzitetu, trajanju, učestalosti ekstremnih vremenskih prilika. Vremenski ekstremi predstavljaju sve veći rizik za stanovništvo, kritičnu infrastrukturu i materijalna dobra, radi čega je neophodno planirati i pripremati dodatne resurse i kapacitete sustava civilne zaštite naročito u razvijanju mreže volontera, te planirati i provoditi  aktivnosti za sinkronizirano i sinergijsko djelovanje snaga i resursa poradi bržeg oporavka lokalne zajednice.