Pazin: Obilježen Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj i Međunarodni dan civilne zaštite

Foto: MUP

26. veljače u prostorijama Školsko - gradske sportske dvorane u Pazinu poštujući aktualne epidemijske mjere održana je koordinacija Stožera civilne zaštite grada Pazina i Općina Pazinštine za pripremu protupožarne sezone 2021. godine, a u sklopu koje je na primjeren način obilježen i Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj te Međunarodni dan civilne zaštite.

Tom prilikom gradonačelnik Grada Pazina istaknuo je kako je Grad Pazin ispunio sve svoje zakonske obaveze u donošenju strateških i operativnih dokumenata kojim se uređuje sustav civilne zaštite na svom području odgovornosti, te se svima nazočnima zahvalio na dosadašnjoj suradnji i ostvarenim rezultatima.

Na primjeren način Dan civilne zaštite obilježio je i grad Rovinj.