Edukacija učenika OŠ „Viktora Cara Emina“ i PŠ „Eugen Kumičić"

Područni ured civilne zaštite Rijeka je danas održao edukativne aktivnosti za učenike Osnovne škole „Viktora Cara Emina“ Lovran i Područne škole "Eugen Kumičić" Mošćenička Draga

Foto: MUP
 
U povodu dana škole, Područni ured civilne zaštite Rijeka je 16. travnja 2024. za učenike osnovne škole „Viktora Cara Emina“ Lovran na lokaciji nogometnog igrališta u Lovranu održao  edukaciju za 170 učenika od 1. do 4. razreda.
 
Kroz niz radionica i prezentacija, učenici su naučili o značaju broja 112, pravilima postupanja u kriznim situacijama te su imali prilike upoznati se s operativnim snagama sustava civilne zaštite. Posebno zanimljive bile su igra "Zemlja rizika" i prezentacija "Ruksaka za katastrofe" te demonstracija opreme koju koristi HGSS Stanica Rijeka. Nakon toga, održana je prezentacija rada potražnog psa s ciljem edukacije o aktivnostima traganja i spašavanja.
 
Također, u Područnoj školi "Eugen Kumičić" u Mošćeničkoj Dragi održano je predavanje o sustavu civilne zaštite u Republici Hrvatskoj za učenike od 5. do 8. razreda. Fokus predavanja bio je na misiji tima civilne zaštite RH za spašavanje iz ruševina, s primjerima akcija spašavanja nakon nedavnih potresa u Turskoj. Tijekom predavanja, održana je i pokazna vježba rada potražnog psa kako bi se učenicima približile aktivnosti traganja i spašavanja te istaknula važnost obučenih pasa u tim situacijama.
 
Tijekom aktivnosti dijelili su se edukativni materijali Ravnateljstva civilne zaštite djeci i građanima s ciljem podizanja svijesti mladih o sigurnosti i pripremljenosti u hitnim situacijama.