Održano završno osposobljavanje novoimenovanih članova stožera civilne zaštite u Primorsko - goranskoj županiji

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/edukacija pgž_1.jpg
U Policijskom domu u Rijeci, 6. travnja 2022. održan je još jedan ciklus osposobljavanja novih članova stožera civilne zaštite iz općina i gradova s područja Primorsko - goranske županije. Sukladno zakonskoj regulativi, novoizabrani članovi stožera su prošli osposobljavanje temeljem programa Nacionalnog nastavnog središta civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite.

Osposobljavanju su nazočili članovi stožera iz županije, dva grada i šest općina, a proveli su ga djelatnici Službe za prevenciju i pripravnost Područnog ureda civilne zaštite Rijeka. Ovim ciklusom završeno je osposobljavanje novoimenovanih članova stožera civilne zaštite u Primorsko - goranskoj županiji.