Stop pirotehnici - odlični rezultati Odjela inspekcije

Tijekom ovogodišnje preventivne akcije „Mir i dobro“ na području Istarske županije nije bilo ozljeđivanja niti oštećenja imovine prilikom upotrebe pirotehnike

Tijekom ovogodišnje preventivne akcije „Mir i dobro“, kojoj je cilj bio spriječiti teže posljedice koje mogu nastati zbog neopreznog rukovanja pirotehničkim sredstvima i zlouporabom vatrenog oružja, na području Istarske županije nije bilo ozljeđivanja prilikom uporabe pirotehnike niti oštećenja imovine.

U provođenje preventivne akcije aktivno su bili uključeni inspektori Službe civilne zaštite Pazin, Odjela inspekcije, koji su temeljem Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja nadzirali promet, prijevoz, skladištenje i uporabu eksplozivnih tvari, kao i prodaju na malo pirotehničkih sredstava na području Istarske županije.

U svrhu sprječavanja protupravnog ponašanja pravnih i fizičkih osoba, tijekom preventivne akcije provedeno je ukupno 39 inspekcijskih nadzora prodavaonica pirotehničkih sredstava, prodavaonica oružja i streljiva, trgovačkih centara i tržnica. Provedenim inspekcijskim nadzorima nisu utvrđene nepravilnosti kod nadziranih osoba, a inspektori su preventivno djelovali u cilju smanjenja broja ozlijeđenih, posebice djece. Pored nadzora proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja, inspektori nadziru sustav civilne zaštite, zaštitu od požara, privatnu zaštitu i detektivske poslove na području Istarske županije. U odjelu je zaposleno 10 inspektora, a na čelu je voditelj Odjela. Obzirom da je Istarska županija turistička regija s prepoznatljivim turističkim proizvodom, Odjel inspekcije je značajan dio svojih aktivnosti tijekom protekle 2019. godine usmjerio na objekte i prostore koji predstavljaju turistički i gospodarski interes. Shodno tome naglasak je bio na aktivnoj provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini. Postupajući po navedenom Programu inspektori su tijekom turističke sezone 2019. godine obavili 144 inspekcijskih nadzora i 42 kontrolna inspekcijska nadzora u objektima i prostorima koji predstavljaju turistički i gospodarski interes. Doneseno je 14 rješenja o naređenim mjerama, donijeto je 10 prekršajnih naloga kojima je obuhvaćeno 10 pravnih osoba i 7 odgovornih osoba u pravnim osobama. Također, zbog protupropisnog loženja vatre na otvorenom prostoru donijeta su 42 prekršajna naloga protiv fizičkih osoba.
 
U cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti iz djelokruga rada na području Istarske županije, tijekom 2019. godine, inspektori Odjela inspekcije obavili su ukupno 435 redovnih inspekcijskih nadzora, 110 kontrolnih inspekcijskih nadzora te 69 inspekcijskih nadzora po posebnom raspisu, što čini ukupno 614 inspekcijskih nadzora.
                
Pored inspekcijskih nadzora inspektori sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju, sudjeluju i u postupcima gradnje koji se vode pred nadležnim tijelima graditeljstva. Tako je Odjel inspekcije u 2019. godini izdao ukupno 1499 posebnih uvjeta građenja i potvrda na glavni projekt iz područja zaštite od požara, a inspektori su, u postupku izdavanja uporabne dozvole građevine, sudjelovali na 164 tehnička pregleda građevina. Navedenim postupanjima nadziralo se ispunjavanje bitnog zahtjeva zaštite od požara za građevinu kao jedan od temeljnih zahtjeva za svaku građevinu, ovisno o svojoj namjeni.
 
Broj obavljenih inspekcijskih nadzora, kao i druge mjere i radnje koje je Odjel inspekcije poduzimao, samostalno ili u suradnji s drugim tijelima, u konačnosti su rezultirali povoljnom stanju sigurnosti iz djelokruga rada Odjela na području Istarske županije u 2019. godini.