Služba civilne zaštite Karlovac obilježila Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

Predstavnici žurnih službi i učenici karlovačke osnovne škole Turanj, obilježili su Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa koji se svake godine obilježava 13. listopada prema odluci Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

Ujedno se na nacionalnoj razini te u Karlovačkoj županiji provodi program SROK - Smanjenje rizika od katastrofa, kojem je cilj smanjiti izloženost prijetnjama, ranjivost ljudi i imovine, uvesti mudro upravljanje okolišem te poboljšati pripravnost i na vrijeme upozoriti na štetne događaje.

Igrajući edukativnu igricu “Zemlja rizika” učenici su se imali prilike bolje upoznati s rizicima kojima je izloženo stanovništvo u čitavom svijetu, ali i nekima koji se javljaju u našoj sredini. U odgovorima na probleme s kojima su se prvi puta susreli – pomagali su im spašavatelji Hrvatske gorske službe spašavanja.

Nastojeći razvijati kulturu svijesti o rizicima Služba civilne zaštite Karlovac, u suradnji sa žurnim službama, kontinuirano provodi preventivni program u vrtićima i školama. Ovim programom educiramo djecu i učenike u području zaštite i spašavanja, upoznajemo ih s mogućim nesrećama, radom spašavatelja i žurnih službi te europskim brojem za žurne situacije - 112.