U Opatiji održan okrugli stol na temu “Evakuacija turista iz turističkih objekata”

Foto: MUP

U organizaciji Područnog ureda civilne zaštite  (PUCZ) Rijeka je danas, 5. srpnja, u Kulturnom domu "Zora" u Opatiji održan okrugli stol na temu “Evakuacija turista iz turističkih objekata”. Na okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Opatije, načelnici Stožera civilne zaštite Grada i Općina „Liburnije“ (Grad Opatija, Općine Matulji, Mošćenička Draga i Lovran), predstavnici turističkih zajednica i većih turističkih tvrtki.
Cilj održavanja ovog sastanka bio je da se, u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom (JVP) Grada Opatije kao glavnom temeljnom operativnom snagom sustava civilne zaštite ovog područja, svim turističkim tvrtkama pruži pomoć kod njihovih zadaća vezanih uz protupožarnu sezonu, kao i da dobiju informaciju o sustavu civilne zaštite u RH i pojasni njihova uloga u tom sustavu. Dakle, razgovoralo se o civilnoj zaštiti u Republici Hrvatskoj, zatim realizaciji zadaća turističkih tvrtki iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini i  „TURS 2019.”, zadaći turističkih tvrtki u slučaju velikih nesreća i katastrofa te su istaknuti primjeri pozitivne prakse u vezi primjene mjera zaštite od požara u turističkim tvrtkama.
Uvodna predavanja održali su predstavnici PUCZ Rijeka i JVP Grada Opatije, a nakon razmjene mišljenja svih sudionika zaključeno je da se s ovom praksom treba i nadalje nastaviti. Dogovoreno je i da PUCZ Rijeka u suradnji s Primorsko-goranskom županijom inicira održavanje okruglog stola s današnjom temom, i to za područje cijele Primorsko-goranske županije. Također, s ciljem poboljšanja protoka informacija o turističkim tvrtkama te pružanja pomoći turističkim tvrtkama kako bi poboljšale sigurnost korisnika njihovih objekata, nastaviti će se i aktivna suradnja PUCZ Rijeka i lokalnih turističkih zajednica.dok će se turističkim zajednicama i turističkim tvrtkama pružati pomoć kako bi prepoznale svoje zadaće unutar jedinstvenog sustava civilne zaštite njihovih jedinica lokalne samouprave.Dogovoreno je i da na sjednice Stožera CZ JLS  koje se održavaju za pripremu protupožarne sezone svakako treba pozivati i odgovorne osobe turističkih tvrtki koje imaju značajne smještajne kapacitete i predstavnike turističkih zajednica.