Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite održana zabavno-edukativna radionica

Područni ured civilne zaštite Rijeka 2. ožujka 2022., a povodom Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite u RH, održao je zabavno-edukativnu radionicu namijenjenu djeci Osnovne škole „Eugen Kumičić“ u Rijeci.
 
Cilj ove radionice je djeci ukazati na neželjene posljedice rizičnih ponašanja te ih educirati o pravilima i postupanjima ako se nađu na područjima zahvaćenim katastrofama.
 
Tijekom edukacije djeci je održana prezentacija o funkciji i uporabi broja 112 i mogućim rizicima od prirodnih i tehnoloških nesreća, kako bi doznali kako se treba ponašati i postupati u slučaju pozivanja pomoći i pružanja osobne i uzajamne zaštite. Zaigrali su zabavno-edukativnu igru „Zemlja rizika“, koja je nastala u suradnji s UNICEF-om i čiji je cilj na zanimljiv način djeci objasniti što oni kao dio zajednice mogu učiniti kako bi bili sigurniji u slučaju potresa, poplave i drugih nepogoda.
 
Djeca  petih razreda su se u suradnji sa profesorima iz škole educirala uz pomoć modela prirodnih prijetnji koji su školi dati na korištenje od strane Ravnateljstva civilne zaštite u sklopu projekta „Na putu do smanjenja rizika od katastrofa“.  
 
U sklopu edukacije održana je i  pokazna vježba rada potražnih pasa s ciljem edukacije o aktivnostima traganja i spašavanja.
 
Kroz projekt „Policajac moj prijatelj“ policijski službenik Policijske uprave primorsko–goranske djeci je objasnio svoj rad i način na koji se mogu izravno obratiti policajcu za pomoć te ih ukratko educirao o samo-zaštitnom ponašanju u slučaju nasilja.
 
Na navedenom događaju nazočili su i članovi Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije.