Suradnja Unsko-sanskog kantona i Ličko-senjske županije

U prostorijama Vlade Unsko-sanskog kantona u Bihaću, BiH, danas 8. prosinca 2022. održan je radni sastanak na temu prekogranične suradnje Unsko-sanskog kantona i Ličko-senjske županije s naglaskom na provedbu zajedničkih projekata i vježbi civilne zaštite

Foto: V.Stručić, Ličko-senjska županija

U hrvatskoj delegaciji bili su voditelj Službe civilne zaštite Gospić te predstavnici Ličko-senjske županije, Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA i Općine Plitvička Jezera, a iz BiH predstavnici Vlade Unsko-sanskog kantona, Kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona i Šumskog privrednog društva „Unsko-sanske šume“ .
 
U cilju jačanja društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja poseban je naglasak stavljen na Program Interreg VI-A IPA program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027., kojim je korisnicima iz 3 države na raspolaganju 117.685.699,00 eura za projekte kojima će se poticati pametni, zeleni i uključiv razvoj prekograničnih regija. Cilj je potaknuti i podržati prekograničnu suradnju kako bi područje postalo otpornije na zajedničke izazove (procese ekonomske tranzicije, klimatske promjene i dugotrajne socioekonomske posljedice pandemije COVID-19), kroz provedbu zajedničkih projekata i aktivnosti koje će se podržati u okviru tri odabrana cilja europske politike.