Podjela opreme postrojbama civilne zaštite jedinicama lokalne i područne samouprave

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/podjela opreme grobnik.jpg

U Zonskom spremištu Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Rijeka 26. studenoga na Grobniku izvršena je podjela opreme koju je osiguralo Ravnateljstvo civilne zaštite. Oprema je namijenjena postrojbama civilne zaštite jedinica lokalne i područne samouprave koje su direktno uključene u provedbu mjera zaštite od korona virusa.

Podjela je izvršena za postrojbe sa područja Primorsko – goranske, Ličko – senjske, Karlovačke i Istarske županije, a istoj su nazočili predstavnici spomenutih županija kao i predstavnici stožera civilne zaštite istih.

U ime Ravnateljstva civilne zaštite, opremu je predstavnicima županija uručio pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Rijeka.