Održana vježba sustava civilne zaštite otoka Raba

Foto: MUP

Vježba sustava civilne zaštite otoka Raba održana je u petak, 11.listopada. Tema vježbe bila je požar odlagališta otpada i postrojenja za obradu otpada Pretovarne stanice „Sorinj“ kojim upravlja Komunalno društvo „Dundovo“d.o.o.
 
Pretpostavka izvođenja vježbe je da prilikom istovara otpada iz kamiona za prikupljanje otpada dođe do požara u postrojenju za obradu otpada te se pozivaju vatrogasci. Zbog širenja požara, radnici su ostali zatočeni na platou gornje etaže, a evakuacijski putevi su im blokirani požarom.
 
Na vježbi su osim djelatnika Komunalnog društva „Dundovo“ d.o.o. sudjelovali i Komunalno trgovačko društvo „Lopar Vrutak“ d.o.o., Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab, Dobrovoljno vatrogasno društvo Lopar, Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije Ispostava Rab, Policijska uprava primorsko-goranska, Policijska postaja Rab, Gradsko društvo Crvenog križa Grada Raba, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Ispostava Rab, Stožer civilne zaštite Grada Raba i Stožer civilne zaštite Općine Lopar.
 
Na vježbi su u svojstvu članova Stožera civilne zaštite prisustvovali i dva djelatnika Područnog ureda civilne zaštite Rijeka.