U Fužinama održan sastanak Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije sa Stožerima civilne zaštite gradova i općina s područja Gorskog kotara

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/SASTANCI/Sastanak stožer cz PG županije.jpg
FOTO: MUP

Uslijed pogoršanja epidemiološke situacije u Gorskom kotaru, u Fužinama je dana 8. listopada održan sastanak predstavnika Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije s gradonačelnicima, općinskim načelnicima te načelnicima Stožera civilne zaštite gradova i općina s područja Gorskog kotara.

Nakon razmatranja trenutne epidemiološke situacije, zaključeno je da će sve  jedinice lokalne samouprave na području Gorskog kotara za svoja područja u što kraćem roku predložiti eventualno smanjenje broja osoba na javnim događanjima, manifestacijama i okupljanjima te privatnim okupljanjima i svečanostima sukladno Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije.

U slučaju potrebe za pojačanom kontrolom i nadzorom provedbe propisanih epidemioloških mjera, Stožeri civilne zaštite s područja Gorskog Kotara mogu zatražiti pomoć u provedbi nadzora i kontrole putem Područnog ureda civilne zaštite Rijeka.

Stožer civilne zaštite Primorsko-goranske županije će i dalje aktivno pratiti  epidemiološku situaciju na području cijele županije te će i nadalje dnevno informirati medije o broju zaraženih i druge relevantne epidemiološke podatke objedinjene na razini cijele Primorsko-goranske županije.