Obilježen Dan civilne zaštite u Istarskoj županiji

1. ožujka, Međunarodni Dan civilne zaštite, obilježen radnim aktivnostima

Pripadnici  civilne zaštite 1. ožujka  obilježavaju  svoj  dan - Međunarodni dan civilne zaštite, ujedno i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske. Izgradnji  i razvoju sustava civilne zaštite u Istarskoj županiji, svim njezinim gradovima i općinama već dugi niz godina posvećuje se dužna pažnja. Tako je i ove godine nizom radnih aktivnosti obilježen, ovaj, za nas važan datum. Služba civilne zaštite Pazin obilježila je ovaj dan održavanjem okruglog stola na temu „ Klimatske promjene – izazov za civilnu zaštitu“. Okrugli stol je održan 27. veljače u vijećnici Grada Pazina, a na njega su pozvani predstavnici Istarske razvojne agencije – IDA d.o.o., Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije, Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, upravnih odjela županije i gradova u čijim je nadležnostima provedba zadaća iz područja prostornog planiranja i civilne zaštite te Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda i dr. 

Težište rasprave na okruglom stolu bilo je usmjereno na prepoznavanje utjecaja klimatskih promjena na društvenu zajednicu kao mjerama prilagodbe zajednice na te promjene, a težišno u kontekstu prijedloga „Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u RH za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu“. Kako naučiti  živjeti s klimatskim promjenama - iznimno je važno pitanje na koje smo pokušali dati odgovor i kroz prezentaciju „Life sec Adapt projekta“ u kojem je sudjelovalo 6 istarskih gradova te Istarska razvojna agencija, a čiji su rezultati primjenjivi u svakodnevnim aktivnostima lokalne zajednice. Ova vrlo zanimljiva tema uključila je u raspravu sve sudionike okruglog stola budući da su klimatske promjene rastuća prijetnja u 21. stoljeću, a utječu na gotovo sve aspekte gospodarstva i okoliša te ugrožavaju održivi razvoj društva. Posebno utječu na učestalost i intenzitet ekstremnih vremenskih nepogoda (ekstremne padaline, poplave i bujice, erozije, oluje, toplinski valovi, požari), a što je posebno značajno s aspekta djelovanja sustava civilne zaštite. Sasvim je izvjesno da će nastale klimatske promjene u budućnosti biti veliki izazov za civilnu zaštitu koja će se morati u svim svojim segmentima pripremati i jačati, kako bi imala učinkovit odgovor na sve kompleksnije ugroze i opasnosti.

2. ožujka 2020. održana je koordinacija Stožera civilne zaštite pazinštine u svezi priprema za protupožarnu sezonu 2020. Ovim prigodom, a u povodu obilježavanja Dana civilne zaštite, gradonačelnik Grada Pazina čestitao je Dan civilne zaštite te svima nazočnima zahvalio na dosadašnjoj  iznimno uspješnoj suradnji  i ostvarenim rezultatima. Istarska županija obilježila je Dan civilne zaštite također u sklopu radnih aktivnosti svojeg Stožera civilne zaštite, a zajedno s Gradom Pula 27. veljače 2020. u Puli. Tom je prigodom ponovno istaknuta visoka razina kompetencija i odgovornosti svih dionika sustava civilne zaštite na području Istarske županije.