Održana edukacija djelatnika dječjih vrtića otoka Krka

Foto: MUP

Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Rijeka u suradnji s predstavnicima Dječjeg vrtića Katarina Frankopan proveli su 27. ožujka 2023. edukaciju djelatnika svih dječjih vrtića otoka Krka. Tema edukacije bila je provođenje preventivnih mjera prije potresa te upute kako se treba ponašati za vrijeme i nakon potresa.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka educirao je prisutne o evakuaciji i spašavanju u slučaju raznih prijetnji te o provedbi vježbi prema planovima evakuacije. Cilj ovih edukacija je podizanje razine sigurnosti djece u slučaju da se za vrijeme katastrofa ili velikih nesreća zateknu u prostorima vrtića.

Edukacija je održana za preko 100 djelatnika dječjih vrtića.