U Rijeci održana pokazna vježba "EKO-MORE 2019"

Foto: MUP

U sklopu „7. festivala tehničke kulture“ koji je održan u Rijeci, u organizaciji Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije, 24. listopada održana je pokazna vježba „EKO-MORE 2019“. Vježba je održana u cilju postizanja potrebne spremnosti za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji.
 
Tijekom vježbe realizirane su sljedeće aktivnosti:
₋         provjera spremnosti uspostavljanja veza, obavješćivanja, te provođenja akcije čišćenja radi smanjenja šteta u okolišu izazvanih iznenadnim onečišćenjem mora,
₋         uvježbavanje Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije u planiranju i izvođenju aktivnosti na sanaciji onečišćenja,
₋         provjera spremnosti i upotrebe EKO brodova i druge opreme specijaliziranih tvrtki u akciji čišćenja mora nakon iznenadnog onečišćenja.
 
Nakon vježbe održan je okrugli stol posvećen unapređenju sustava zaštite mora od onečišćenja. Tema okruglog stola bila je uloga Županijskog operativnog centra u sustavu zaštite mora od iznenadnih onečišćenja i izrada procjena rizika od iznenadnih onečišćenja mora.
 
U navedenim aktivnostima sudjelovali su: Županijski operativni centar Primorsko-goranske županije, Lučka kapetanija Rijeka, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Područni ured civilne zaštite Rijeka (kao član Županijskog operativnog centra i Županijski centar 112), Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru, specijalizirane tvrtke s područja Primorsko-goranske županije uključene u Plan intervencija, Lučka uprava Rijeka, Lučki kontrolni centar i Jadransko-edukativni istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora.