Posjet studenata Veleučilišta u Karlovcu Službi civilne zaštite Karlovac

Djelatnici Službe civilne zaštite Karlovac ugostili su, 10. travnja 2024., studente Veleučilišta u Karlovcu na Stručnom diplomskom studiju "Sigurnost i zaštita", u sklopu kolegija "Civilna zaštita''

Foto: MUP

Posjetu je prisustvovalo osam studenata s asistenticom mag.ing.sec. Manuelom Žakula, u Odjelu Sigurnosti i zaštite na Veleučilištu u Karlovcu.

Kroz višegodišnju suradnju s Veleučilištem u Karlovcu i ovakve susrete, djelatnici Službe civilne zaštite Karlovac predstavljaju svoje aktivnosti i rad u civilnoj zaštiti, čije stečene vještine studenti mogu primjenjivati u praksi.

Kroz posjet, studenti su interaktivno sudjelovali u raspravi s djelatnicima na teme sustava civilne zaštite, uključujući smanjenje rizika od katastrofa, način rada centra 112 te potrebe stalnog preventivnog djelovanja kako bi sustav civilne zaštite napredovao i građanima pružao još više sigurnosti. 

Po završetku posjete, svi prisutni su istaknuli korisnost ovakvih oblika upoznavanja sa sustavom civilne zaštite te izrazili zadovoljstvo prezentiranim sadržajem.