Održana vježba "Evakuacija i spašavanje" u zgradi Opće bolnice Gospić

U zgradi Opće bolnice Gospić je 26. studenog održana pokazna vježba "Evakuacija i spašavanje" koju je organizirala Opća bolnica Gospić u suradnji sa Službom civilne zaštite Gospić.

U provedbu mjera civilne zaštite (evakuacija, gašenje požara, sigurnost, hitna pomoć) putem Županijskog centra 112 Gospić bili su uključeni Javna vatrogasna postrojba Gospić, Policijska uprava ličko-senjska – Policijska postaja Gospić i Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije.

Cilj vježbe je bila provjera sustava aktiviranja, opremljenosti i osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite za pružanje pomoći ugroženima te praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja u zgradi Opće bolnice Gospić, prvenstveno osoba određenih za rukovođenje evakuacijom zaposlenika i korisnika usluga (pacijenata) te njihovu sposobnost donošenja odluka u specifičnim okolnostima koje mogu nastati djelovanjem iznenadnog događaja opasnog po život i zdravlje prisutnih.

I ovom vježbom dokazana je brzina i spremnost svih sudionika vježbe što je pokazatelj sinergije svih operativnih snaga civilne zaštite na području Grada Gospića i Ličko-senjske županije.