Edukacija djece u Osnovnoj školi „Nikola Tesla“ u Rijeci

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, u organizaciji Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i Osnovne škole „Nikola Tesla“, u dvorišnom prostoru škole, danas, 13. listopada 2022., održana je edukativno-zabavna aktivnost u kojoj je sudjelovalo više od 200 učenika, s ciljem educiranja djece o pravilima i postupanjima u slučaju da se nađu na ugroženim područjima, kao i upoznavanje s operativnim snagama sustava civilne zaštite

Foto: MUP

Tijekom edukacije mališanima je održana prezentacija o funkciji i upotrebi broja 112 te mogućim rizicima od prirodnih i tehnoloških nesreća, a sve da bi doznali kako se treba ponašati i postupati u slučaju potrebe pozivanja pomoći te pružanja osobne i uzajamne zaštite. Također, učenicima je prikazana igra „Zemlja rizika“, koja je nastala u suradnji s UNICEF-om, a čiji je cilj na zanimljiv način djeci objasniti što oni kao dio zajednice mogu učiniti kako bi bili sigurniji u slučaju potresa, poplave i drugih nepogoda. Osim toga, prezentiran im je „ruksak za katastrofe“ koji sadrži sve najnužnije stvari za slučaj katastrofe, prikazana je oprema koju koriste državne intervencijske postrojbe civilne zaštite, a u dijelu edukacije „Policajac - moj prijatelj“ na prilagođen i zabavan način upoznati su s djelatnostima policije.

U sklopu edukacije održana je i pokazna vježba rada potražnog psa s ciljem edukacije o aktivnostima traganja i spašavanja te oprema koju koriste vodiči potražnih pasa.
 
Osim djelatnika Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, u edukaciji su sudjelovali pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Rijeka te službenici Odjela prevencije Policijske uprave primorsko – goranske.