Područni ured civilne zaštite Rijeka obilježio Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

Foto: MUP

Povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa koji se obilježava 13.10., Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, u suradnji sa Policijskom upravom primorsko-goranskom organizirao je 14.10. u prostorijama Informativnog centra za prevenciju kriminaliteta Policijske uprave primorsko-goranske kratku prezentaciju zabavno-edukativnog sadržaja. Program se sastojao od:
 
-           radionice „Policajac moj prijatelj“
-           edukacije i prezentacije igre „Zemlja rizika“
-           uručenje igre „Zemlja rizika“ predstavnicima škola.
 
Naime, u sklopu dugogodišnje suradnje na približavanju teme smanjenja rizika od katastrofa djeci i obrazovnim djelatnicima, Fond Ujedinjenih naroda za djecu (Unicef) i Ured UN-a za smanjenje rizika od katastrofa (UNISDR) razvili su interaktivni edukativni paket za djecu školskog uzrasta koji se sastoji od društvene igre „Zemlja rizika“ i pripadajućeg priručnika za učitelje i nastavnike. Edukativni komplet dobio je pozitivno mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja RH i Agencije za odgoj i obrazovanje za korištenje u školama.
 
Cilj igre je da se na zanimljiv način djeci približi i objasni što oni kao dio zajednice mogu učiniti kako bi bili sigurniji u slučaju potresa, poplave i drugih nepogoda te potaknuti razgovor o smanjenju rizika od katastrofa u školama. Na navedenom događanju prisustvovala su djeca Osnovne škole „Dolac“ i predstavnici osnovnih škola sa područja Grada Rijeke. Svim predstavnicima Osnovnih škola uručene su i zahvalnice Ravnateljstva civilne zaštite za sudjelovanje na ovom događaju.