Obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u Karlovcu

Obilježavajući Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, Služba civilne zaštite Karlovac ugostila je u prostoru Službe učenike četvrtih razreda Osnovne škole Turanj

Foto: MUP

U sklopu posjeta Službi civilne zaštite Karlovac učenici su obišli Županijski centar 112 Karlovac kako bi se upoznali s načinom prijema i obrade poziva na broj 112 te im je tom prilikom istaknuta važnost pravovremenih dojava i upozorenja u cilju stvaranja kulture svijesti o rizicima i smanjenju rizika, njihovoj prevenciji, kao i ublažavanju posljedica i spremnosti sustava civilne zaštite na pravovremeni odgovor.

Također, u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u Dječjem vrtiću „Dubovac“ mališanima je prezentirano što sve može prouzročiti nesreću, kakva ona može biti i kako se u takvim situacijama trebamo ponašati. Naučili su kako paziti na sebe i svoje prijatelje te tko sve dolazi u pomoć ako se nesreća dogodi.

Uz djelatnicu Službe civilne zaštite Karlovac u posjetu vrtiću „Dubovac“ bila je policijska službenica iz prometne policije PU Karlovačke te vatrogasci JVP grada Karlovca.