Područni ured civilne zaštite Rijeka održao edukaciju za studente Građevinskog fakulteta u Rijeci

​U povodu Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, Područni ured civilne zaštite Rijeka je, u suradnji s Građevinskim fakultetom, 13. listopada 2023. održao edukaciju u kojoj sudjelovalo više od 150 studenata i djelatnika Građevinskog fakulteta u Rijeci

Foto: MUP
 
Cilj edukacije bio je upoznavanje studenata sa sustavom civilne zaštite u RH, pravilima i postupanjima uslijed velike nesreće ili katastrofe, kao i s djelovanjem interventnih službi u takvim slučajevima.
 
Aktivnost je započela predavanjima o sustavu civilne zaštite i iskustvima članova tima koji je angažiran nakon potresa u Turskoj te prezentacijom rada potražnog psa u cilju pružanja pomoći u pretraživanju ruševina. Tom prilikom, profesor Josip Atalić s Građevinskog fakulteta u Zagrebu je održao predavanje o učešću građevinara konstruktora u potresima te njihovoj ulozi kao pripadnika timova za spašavanje iz ruševina.
 
Nakon predavanja, pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite su prezentirali opremu i tehnike spašavanja u velikim nesrećama i katastrofama, a predstavnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sušak su prisutne upoznali s vatrogasnom opremom koju koriste u intervencijama. Također, studenti su se imali prilike upoznati s djelokrugom rada Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, a Društvo Crvenog križa je prikazalo opremu Službe spašavanja života na vodi i rad Interventnih timova Hrvatskog Crvenog križa, dok je Hrvatska gorska služba spašavanja Stanice Rijeka prezentirala opremu i spašavanje u planinama.
 
Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa (International Day for Disaster Reduction – IDDR) se na inicijativu Ujedinjenih naroda diljem svijeta obilježava 13. listopada.