Održana vježba civilne zaštite Općine Lopar

U organizaciji Stožera civilne zaštite Općine Lopar u subotu, 25. studenog 2023., provedena je vježba civilne zaštite Općine Lopar na temu evakuacije i spašavanja ugroženih osoba iz objekta Sportske dvorane „Lopar“, u kojoj je kao promatrač sudjelovala djelatnica Područnog ureda civilne zaštite Rijeka.
 
Cilj vježbe je bila provjera planova civilne zaštite, uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, podizanje razine informiranosti zaposlenika i korisnika dvorane o mjerama i radnjama koje je potrebno poduzimati u slučaju izvanrednih situacija, kao i provjera predviđenih pravaca evakuacije.
 
U vježbi su sudjelovali predstavnici DVD-a Lopar i Rab, Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije Ispostava Rab, Gradskog društva Crvenog križa Rab, djelatnici Policijske postaje Rab te učenici Osnovne škole Ivana Rabljanina.