Održana prezentacija za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/SROK_KARLOVAC_3.jpg

Predstavnici Službe civilne zaštite Karlovac sudjelovali su 17. listopada 2023. na sastanku Međužupanijskog stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije i prezentirali temu „Mjere u izvanrednim situacijama“

Foto: MUP

Služba civilne zaštite Karlovac je poziv za sudjelovanjem i održanu edukaciju iskoristila kao još jedan oblik obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa.

Okupljenim ravnateljima prezentirana je tema pod nazivom „Mjere u izvanrednim situacijama“, s naglaskom na zadaće odgovornih osoba u ustanovama za odgoj i smještaj djece, mjere prevencije i pripravnosti u školama, provođenje evakuacije iz objekata, načine smanjivanja stresnih ponašanja prilikom rizičnih događanja, a sve u cilju što sigurnijeg napuštanja opasnih građevina prilikom potresa, ali i drugih prijetnji u kojima su u opasnost dovedeni životi djece te nastavnog i pomoćnog osoblja u školama i učeničkim domovima.

Također je istaknuta potreba za umrežavanjem i stručnom suradnjom te prijenosom iskustava, s naglaskom na podizanje svijesti o mogućim katastrofama i izvanrednim situacijama te potrebnu razinu sigurnosti.

Sastanak je održan u Nikola Tesla Experience Centru Karlovac, uz prisustvo 18 ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova.