Pripreme za mogući nastanak ugroza od poplava

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/POPLAVE/Mirna 1.jpg

Služba civilne zaštite Pazin: 10. listopada 2019. u Puli održana proširena sjednica Stožera civilne zaštite Istarske županije posvećena pripremama za mogući nastanak ugroza od poplava

Temeljem  odredbi Zakona  o sustavu civilne zaštite (NN 82/15),  Plana obrane od poplava te Procjene rizika od velikih nesreća i katastrofa, a na preporuku Službe civilne zaštite Pazin, u Istarskoj županiji započele su pravovremene pripreme za sezonu mogućih pojava ekstremnih hidroloških vremenskih uvjeta, a posljedično i poplava na području Istre. Na tu je temu 10. listopada 2019. godine u Puli održana proširena sjednica Stožera civilne zaštite Istarske županije posvećena upravo pripremama za mogući nastanak ugroza od poplava.

Uz članove Stožera, u radu sjednice sudjelovali su predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a, Policijske uprave istarske, Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije, građevinske inspekcije, Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet, Vodovoda d.o.o. Pula, Vodovoda d.o.o. Labin, Županijske uprave za ceste, Istarskih cesta d.o.o., Cesta d.o.o., „Bina Istre“, Društva Crvenog križa Istarske županije te Ronilačkog saveza Istarske županije. Sjednici su nazočili i načelnici Stožera civilne zaštite gradova Buja, Buzeta, Labina, Novigrada, Pazina, Poreča, Pule, Rovinja, Vodnjana i Umaga te predstavnici Komunalnih društva koja pokrivaju područje JLS u Istri.

Tijekom sjednice analizirano je stanje spremnosti za provedbu mjera civilne zaštite u slučaju nastanka ugroze od poplava. Razmijenjena su iskustva te usklađeni podaci i protokoli za postupanje u slučaju nastanka poplava kao posljedica nepovoljnih hidroloških uvjeta. U raspravi sudionika sjednice istaknuto je kako se u proteklom razdoblju primjenjivao kvalitetan sustav  praćenja, dojave i razmjene informacija o mogućnostima nastanka ugroze od poplave. Također je istaknuto kako je Planovima uređenja prostora svih razina kroz propisane mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća značajno unaprijeđena preventiva zaštite od poplava, a čemu dodatno doprinosi i kvalitetno uređenje vodotoka i vodozaštitnih objekata.

Temeljem izvješća sudionika sjednice o poduzetim mjerama u pripremi obrane od mogućih poplava, može se zaključiti da je cjelokupni sustav zaštite i spašavanja na području Županije podignut na višu razinu i spreman za djelovanje. Vodotoci na Istarskom poluotoku su tipično bujičnog karaktera te uslijed pojave iznenadnih i većih količina kiše u kratkom vremenskom intervalu mogu brzo nabujati i izliti se iz svojih korita. Najčešće se to događa pod utjecajem Genovske ciklone, kada se kao prateća pojava javlja i podizanje razine mora, na što su naročito osjetljiva ušća rijeke Raše i Mirne. Značajnije količine oborina u kraćem vremenskom razdoblju mogu također dovesti do uličnih bujica i bujičnih poplava neovisno o utjecaju vodotoka.

Uvažavajući upravo ovakve činjenice, pripremama za moguće ugroze i samoj obrani od poplave u Istarskoj  županiji  posvećuje se primjerena pozornost, naročito u području prevencije.