Održana edukacija djece u Osnovnoj školi "Klana"

Područni ured civilne zaštite Rijeka, u suradnji s OŠ „Klana“ i DVD-om Klana, održao je jučer, 8. svibnja 2023., edukativno zabavnu aktivnost s ciljem educiranja djece o pravilima i postupanjima na ugroženim područjima, kao i upoznavanja s operativnim snagama sustava civilne zaštite

Foto: MUP

Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Rijeka održali su prezentaciju o funkciji i uporabi broja 112, mogućim rizicima od prirodnih i tehnoloških nesreća, kako bi djeca doznala pravila ponašanja i postupanja u slučaju pozivanja pomoći te pružanja osobne i uzajamne zaštite.  

U sklopu edukacije održana je pokazna vježba rada s potražnim psom, a za starije uzraste održana je i prezentacija o misiji modula za urbano traganje i spašavanje uslijed razornog potresa u Turskoj.

Pripadnici DVD-a Klana djeci su prezentirali simulaciju gašenja požara te opremu i vozila kao i način njene upotrebe u intervencijama. Također, održana je vježba evakuacije učenika iz škole.