Edukacija djece dječjeg vrtića „Mirta“

Foto: MUP

Područni ured civilne zaštite Rijeka i Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka 9.svibnja 2022. održali su edukaciju djece Dječjeg vrtića Rijeka, podcentra za predškolski odgoj „Mirta“. Kroz zabavnu edukaciju, djeca su upoznata sa radom Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, HGSS – Stranice Rijeka i drugih žurnih službi te uporabom broja 112 u hitnim situacijama. Također, prezentirani su oprema i vozilo koje koristi HGSS - Stanica Rijeka. Djecu je posebno razveselila prezentacija rada potražnog psa i njegovog vodiča.