Vježba u tunelu Lučice

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/TUNEL LUČICE_VJEŽBA.png

Cilj vježbe, temeljem pretpostavljene stvarno moguće incidentne situacije u tunelu, bio je provjeriti ispravnost sustava za otkrivanje i dojavu incidentnih situacija u tunelu

Foto: MUP

Pravilnikom o zaštiti od požara Hrvatskih autocesta d.o.o. te Pravilnikom o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele utvrđena je obveza Upravitelja tunela u suradnji sa Službom sigurnosti HAC-a organizirati redovite zajedničke vježbe za osoblje tunela i hitne službe, koje mogu biti djelomične (interne, samo za osoblje tunela) i sveobuhvatne (pokazne, u koje su uključuju žurne službe i drugi čimbenici izvan sustava tunela).
 
28./29. rujna 2021. od 23:30 do 4:00 održana je sveobuhvatna vježba u tunelu Lučice (kod Delnica) na dionici autoceste A6 Bosiljevo - Rijeka. U vježbi su osim Centra za upravljanje prometom Delnice sudjelovale i nadležne žurne službe (ŽC 112 Rijeka, dežurna ekipa hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Primorsko - goranske županije, dežurna ekipa prometne policije PU Primorsko - goranske, PVJ HAC-a) izvršavajući svoje redovite zadaće po dojavi incidentne situacije.
 
Autocesta Rijeka-Zagreb dio je međunarodnog cestovnog pravca koji se svrstava u Europske cestovne pravce pod nazivom Transeuropska prometna mreža (TEN-T) E-65 (pravac Budimpešta-Varaždin-Zagreb-Karlovac-Rijeka), koji povezuje zemlje srednje Europe s lukom Rijeka. Autocesta Rijeka-Zagreb izgrađena je u punom profilu ukupne dužine od 148 km.
 
Vježba pretpostavlja da je u lijevoj cijevi (smjer Zagreb) tunela Lučice (200 metara od ulaznog portala u voznom traku) došlo do prometne nezgode teretnog i osobnog vozila s pojavom požara podvozja teretnog vozila, vozila se nalaze u voznom prometnom traku.
 
Cilj vježbe, temeljem pretpostavljene stvarno moguće incidentne situacije u tunelu, bio je provjeriti ispravnost sustava za otkrivanje i dojavu incidentnih situacija u tunelu (vatrodojava, video detekcija, IPR tipkala) kao i ostalih sustava sigurnosti ugrađenih u tunele (vatrodojava, rasvjeta, ventilacija), što se provodi po Programu funkcionalnih proba sustava sigurnosti tunela Lučice. I naravno, provjeriti osposobljenost i spremnost svih službi nadležnih tehničkih jedinica za održavanje, kao i nadležnih žurnih službi za postupanje kod dojava u kriznim situacijama.
 
Vježba je održana prema planu, dionica autoceste je bila zatvorena tijekom vježbe, a sve žurne službe su odradile očekivanu zadaću bez izvanrednih situacija. Vježba je dobrodošla i u kontekstu priprema žurnih službi za zimsku sezonu te usklađivanja u primjeni Standardnih operativnih postupaka.