Eduakcija djece u Osnovnoj školi "Hreljin"

Područni ured civilne zaštite Rijeka i u ovoj školskoj godini nastavlja s edukacijama djece osnovnih škola. U Osnovnoj školi Hreljin 28. rujna 2021. godine održana je zabavno - edukativna aktivnost za djecu od 1. do 4. razreda

Cilj ovakvih projekata je djeci odmalena ukazati na neželjene posljedice rizičnih ponašanja te ih educirati o pravilima i postupanjima ako se nađu na području zahvaćenom katastrofom.

Edukaciju su održali djelatnici MUP-a, koji su kroz igre, prezentacije i radionice djeci pokazali svoja znanja i vještine vezana uz sprečavanje nesreća i reagiranje u opasnim situacijama, a sve s ciljem stjecanja novih i korisnih znanja u vezi zaštite i spašavanja. U edukaciji su sudjelovali službenici Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Rijeka te policijski službenici Odjela prevencije Policijske uprave primorsko – goranske.

Na edukaciji su sudjelovali i pripadnici Dobrovoljnih vatrogasnih društava Hreljin i Zlobin, koji su djeci prezentirali vatrogasnu opremu i način njezine upotrebe u intervencijama. Tijekom edukacije mališanima je održana prezentacija o funkciji i uporabi broja 112 i mogućim rizicima od prirodnih i tehnoloških nesreća, kako bi doznali kako se treba ponašati i postupati u slučaju pozivanja pomoći i pružanja osobne i uzajamne zaštite. Djeca su odigrala zabavno - edukativnu igru „Zemlja rizika“, koja je nastala u suradnji s UNICEF-om i čiji je cilj na zanimljiv način djeci objasniti što oni kao dio zajednice mogu učiniti kako bi bili sigurniji u slučaju potresa, poplave i drugih nepogoda. Prezentirano im je podizanje šatora u kampovima te oprema koju u svojim aktivnostima koriste postrojbe civilne zaštite RH.

U sklopu edukacije održana je i  pokazna vježba rada potražnih pasa s ciljem edukacije o aktivnostima traganja i spašavanja. Kroz projekt „Policajac moj prijatelj“ policijski službenici PU primorsko – goranske djeci su objasnili svoj rad i način na koji im se mogu izravno obratiti za pomoć te ih ukratko educirali o samozaštitnom ponašanju u slučaju nasilja.
 
Obzirom  na epidemiološku situaciju bolesti COVID-19 edukacija  je održana u skladu sa svim epidemiološkim mjerama. Djeca su aktivno sudjelovala u svim zadaćama i aktivnostima, a edukacijom je bilo obuhvaćeno 100 učenika.