Služba civilne zaštite Pazin edukacijom učenika obilježila Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

Foto: MUP

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, djelatnici Službe civilne zaštite Pazin održali su danas, 13. listopada 2023. godine edukaciju iz područja civilne zaštite u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile u Pazinu.
 
Tom prigodom, djelatnici Službe civilne zaštite Pazin su za učenike i nastavno osoblje škole održali predavanje na temu kako smanjiti rizike od katastrofa, s posebnim osvrtom na ulogu škole i prilagodbu osoba s posebnim potrebama u slučaju velikih nesreća i katastrofa. Tijekom edukacije, učenici i nastavnici upoznati su s rizicima te kako ih smanjiti.