U Općini Pićan održana stožerna vježba na temu poplave

U prostorijama Centra za nematerijalnu kulturu Istre u Pićnu jučer, 17. listopada 2023. održana je stožerna vježba „Pićanski lug 2023“

Foto: MUP

Općina Pićan je u suradnji sa Službom civilne zaštite Pazin organizirala stožernu vježbu za pripadnike Stožera civilne zaštite općine Pićan, povjerenike civilne zaštite i pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite ove općine.
 
Cilj stožerne vježbe „Pićanski lug 2023“ bio je uvježbavanje procesa stožernog rada lokalnog stožera, koordinacije i suradnje lokalne samouprave i operativnih snaga u slučaju velike nesreće izazvane poplavom.