U Umagu održana vježba "UNGARIJA 2019“.

Na osnovu Godišnjeg plana vježbi civilne zaštite grada Umaga, 12. travnja 2019. održana je stožerno zapovjedna vježba proširenog sastava Stožera civilne zaštite grada Umaga pod nazivom „UNGARIJA 2019“. 
Vježba je bila prikaz velike nesreće uzrokovane tehničko - tehnološkim izvanrednim događajem, a održana je u skladu s Odlukom gradonačelnika grada Umaga te elaboratom. Prema složenom, ali realnom scenariju vježbe sudionici su rješavali zahtjevne zadaće - gašenje požara, spašavanje ljudskih života, evakuaciju i zbrinjavanje zaposlenika i ugroženog stanovništva, zaštitu okoliša, informiranje javnosti i dr., a  kao posljedice incidenta koji se dogodio u tvrtki „Sipro“ d.o.o. Umag na području industrijske zone Ungarija.
 
Ciljevi ove vježbe bili su usmjereni na provjeru funkcionalnosti i usklađenosti Plana djelovanja sustava civilne zaštite grada Umaga s operativnim planovima pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite, ali i pravnih osoba koje u procesu proizvodnje koriste opasne tvari. Jedan od važnih ciljeva vježbe bio je usmjeren na uvježbavanje članova Stožera civilne zaštite grada Umaga u aktiviranju Plana djelovanja te upravljanju velikom nesrećom na ovom zahtjevnom području.
 
Simulacijom  zadaća sudionici vježbe bili su u prilici kontinuirano rješavati cijeli niz prilično kompleksnih pitanja i situacija u kojima bi se grad Umag i njegovi građani mogli zateći u slučaju ovakvog stvarnog scenarija. Uz članove Stožera u vježbi su sudjelovali i predstavnici tvrtki „Sipro“ d.o.o. te „Aluflex pack - novi“ d.o.o. Umag, predstavnici JVP Umag, kao i povjerenici civilne zaštite za mjesne odbore Murine i Komunela. 
 
Vježbu je u cjelosti pripremio i realizirao Grad Umag uz stručnu pomoć Ravnateljstva civilne zaštite - Službe za civilnu zaštitu Pazin, čiji su djelatnici aktivno sudjelovali u vježbi kao dio upravljačke skupine.
 
Analiza same vježbe pokazala je njezinu odličnu pripremljenost, organizaciju i provedbu te je zaključeno kako su u potpunosti ostvareni postavljeni ciljevi. Sudjelovanje sudionika vježbe u rješavanju zadaća i supozicija je bio iznad očekivanja. Vježbom je također potvrđeno kako Plan djelovanja civilne zaštite grada Umaga osigurava plansko i organizirano djelovanje u slučaju ovakve vrste nesreće.