Terenska vježba „Šapjane 2022.“

Na poligonu Centra za obuku spasilačkih službi u Šapjanama danas, 21. svibnja 2022. održano je uvježbavanje pripadnika postrojbi civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite iz sedam jedinica lokalne samouprave Primorsko-goranske županije i to gradova Rijeke i Opatije te Općina Viškovo, Kostrena, Čavle, Matulji i Mošćenička Draga

Foto: MUP

Uvježbavanje je provedeno na temu mogućeg potresa ili požara otvorenog prostora, a instruktori na radnim točkama bili su pripadnici temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite iz njihovih jedinica lokalne samouprave, a sve sa ciljem  kako bi se uvježbalo njihovo zajedničko djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa. Naime, navedene jedinice lokalne samouprave u svojim planskim dokumentima (Procjene ugroženosti i Planovi djelovanja civilne zaštite) imaju razrađena operativna postupanja u koje su uključene postrojbe i povjerenici civilne zaštite pa se ovim uvježbavanjem podiže operativna spremnost ovih snaga sustava civilne zaštite kao i usklađuje njihovo djelovanje s temeljnim operativnim snagama.
 
Terenska vježba  sastojala se od sastanka članova stožera civilne zaštite uz prezentiranje planiranih aktivnosti i obilazak radnih točki, zatim spašavanja iz ruševina i uporabe potražnih pasa u pretraživanju ruševina, pretrage, pronalaska i izvlačenja unesrećenih iz ruševina, izrade kampa za prihvat i zbrinjavanje unesrećenih, uvježbavanja postrojbi civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite za pružanje prve pomoći, oživljavanja i trijaže te upoznavanja s tehničkom opremom i obukom njenog korištenja.
 
U pripremi vježbe uz djelatnike Područnog ureda civilne zaštite Rijeka sudjelovali su i stožeri civilne zaštite jedinica lokalne samouprave i Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije. Snage sustava civilne zaštite za izvođenje vježbe u svojstvu instruktora na radnim točkama bili su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Rijeke i Opatije, Dobrovoljno vatrogasno društvo Halubjan, pripadnici specijalističke postrojbe civilne zaštite Primorsko-goranske županije te Gradska društva Crvenog križa Rijeke i Opatije. U vježbi je sudjelovalo stotinjak sudionika.