U Odmaralištu Crvenog križa u Novom Vinodolskom održana edukacija djece

Foto: MUP

Područni ured civilne zaštite Rijeka i Policijska uprava primorsko-goranska održali su danas, 29. lipnja 2022. edukaciju za djecu s područja Gorskog kotara, u dobi od 9 do 14 godina, koja su na ljetovanju u odmaralištu Crvenog križa grada Zagreba u Novom Vinodolskom. Cilj ove edukacije bio je ukazati na neželjene posljedice rizičnih ponašanja te ih educirati o pravilima i postupanjima ako se nađu na područjima zahvaćenim katastrofama. Održana je i prezentacija o funkciji i uporabi broja 112 te mogućim rizicima od prirodnih i tehnoloških nesreća kako bi djeca stekla znanja kako se ponašati i postupati u slučaju pozivanja pomoći, pružanja osobne i uzajamne zaštite. U sklopu edukacije održana je pokazna vježba rada potražnih pasa s ciljem upoznavanja djece o aktivnostima traganja i spašavanja, a djelatnica Policijske uprave primorsko-goranske upoznala ih je s vršnjačkim nasiljem na Internetu i zloporabom alkohola. 
 
Kamp organizira Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije u suradnji s Upravnim odjelom za socijalnu politiku i mlade Primorsko - goranske županije.