Okrugli stol „Siguran turist - evakuacija turista iz turističkih objekata“

FOTO: MUP

U organizaciji Područnog ureda civilne zaštite Rijeka (PUCZ) i JVP Grada Krka,  06.11.2019. godine u prostoru Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka održan je okrugli stol na temu  „Siguran turist - evakuacija turista iz turističkih objekata”. Na navedenom okruglom stolu prisustvovali  su načelnici Stožera civilne zaštite jedinica lokalne samouprave, predstavnici turističkih zajednica i većih turističkih tvrtki sa područja otoka Krka.

Cilj održavanja ovog sastanka bio je da se, u suradnji sa Javnom vatrogasnom postrojbom  kao glavnom temeljnom operativnom snagom sustava civilne zaštite na otoku Krku, svim turističkim tvrtkama pruži pomoć u vezi njihovih zadaća vezanih uz protupožarnu sezonu, kao i da dobiju informaciju o sustavu civilne zaštite u RH. Na okruglom  stolu održano  je  predavanje  djelatnika Odjela za prevenciju, Policijske uprave primorsko-goranske na temu smanjenja rizika od krađa i provala u objekte i automobile  u cilju poboljšanja sigurnosti turista koji borave na našem području. Od strane JVP prezentirano je na primjerima pozitivne prakse provođenje vježbi  evakuacije, spašavanja i gašenja požara koje su provedene u suradnji sa turističkim tvrtkama koje imaju veće smještajne kapacitete.

Teme okruglog stola bile su: sustav civilne zaštite u RH, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH i „TURS 2019.”, zadaće turističkih tvrtki u slučaju velikih nesreća i katastrofa, primjeri pozitivne prakse u vezi primjene mjera zaštite od požara u turističkim tvrtkama te sigurnost s određenih aspekata policijskih poslova.

Od strane PUCZ Rijeka uz suradnju sa Primorsko-goranskom županijom i Turističkom zajednicom Kvarner inicirati će se  održavanje okruglog stola na istu temu za područje cijele Primorsko-goranske županije početkom naredne godine.