Služba za radiološku sigurnost

 

Djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja ne smije se započeti obavljati prije nego što se ishodi odobrenje ili rješenje o registraciji (čl. 9. st. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18). 
 
Popis djelatnosti za koje je potrebno ishoditi odobrenje ili rješenje o registraciji te popis dokumenata kojima se u postupku davanja odobrenja ili rješenja o registraciji dokazuje da je udovoljeno uvjetima propisanim Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti propisani su Pravilnikom o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18) (dalje u tekstu Pravilnik).
 
Djelatnost koja se obavlja uporabom izvora ionizirajućeg zračenja mora biti opravdana. Popis vrsta i podvrsta opravdanih djelatnosti, koje se trenutno provode u Republici Hrvatskoj te neke koje se provode izvan Republike Hrvatske i opće su prihvaćene propisan je Pravilnikom ( prilog I) i može se naći ovdje.

Djelatnosti s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje (situacije planiranog ozračenja) obuhvaćene Pravilnikom su: proizvodnja, uporaba, postavljanje i demontiranje, servisiranje i popravljanje, uvoz i izvoz, prodaja i svaka druga opravdana djelatnost koja se odobri.

Djelatnosti s radioaktivnim izvorima (situacije planiranog ozračenja) obuhvaćene Pravilnikom su: proizvodnja i/ili recikliranje radioaktivnih izvora, uporaba, postavljanje, ugradnja i demontiranje radioaktivnih izvora i uređaja u kojima su ugrađeni radioaktivni izvor, servisiranje i popravljanje radioaktivnih izvora i uređaja u kojima su ugrađeni radioaktivni izvori, uvoz i izvoz, prodaja, prijevoz i svaka druga opravdana djelatnost koja se odobri.

Djelatnosti u situacijama postojećeg ozračenja obuhvaćene Pravilnikom su: postojeće ozračenje koje se provodi kao planirano ozračenje, a za koje postoji pravna odgovornost i koje predstavlja razlog za zabrinutost sa stajališta zaštite od ionizirajućeg zračenja te aktivnosti i djelatnosti koje uključuju prirodne radionuklide, a za koje postoji zabrinutost da bi mogli uzrokovati prisutnost prirodnih radionuklida u pitkoj vodi te utjecati na rezerve pitke vode ili bilo koje druge puteve izlaganje, čime predstavljaju i razlog za zabrinutost sa stajališta zaštite od ionizirajućeg zračenja, neovisno o ispunjavanju uvjeta za izuzimanje iz nadzora propisanim u članku 7. Pravilnika.

Stupnjeviti pristup u regulatornoj kontroli obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja obuhvaća način primjene i nadzor načina primjene mjera radiološke sigurnosti i nuklearnog osiguranja koji osigurava da je zahtjevnost mjera koje nositelj odobrenja mora primijeniti u skladu s rizikom gubitka kontrole odnosno s posljedicama gubitka kontrole nad izvorom ionizirajućeg zračenja, radioaktivnim materijalom ili nuklearnim materijalom.

Stupnjeviti  pristup u regulatornoj kontroli obavljanja djelatnosti s izvorima zračenja koji je uveden novim propisima uključuje tri stupnja: