Prijava izvora

Pravna ili fizička osoba koja je ostvarila posjedništvo ili vlasništvo nad izvorom ionizirajućeg zračenja bez obzira na svrhu ili namjenu posjedovanja ili vlasništva obvezna je u roku od 15 dana prijaviti ga radi upisa u očevidnik koji se vodi u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Sektoru za radiološku i nuklearnu sigurnost (obveza prijave izvora ionizirajućeg zračenja propisana je člankom 9. stavkom 12. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, NN 39/15, NN 130/17, NN 118/2018).

Izvori ionizirajućeg zračenja mogu biti: električni uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje (npr. rendgenski uređaji, akceleratori itd.), zatvoreni radioaktivni izvori te otvoreni radioaktivni izvori.

UPIS u službeni očevidnik traži se putem propisanog obrasca.

OBRASCE za prijavu svake pojedine vrste izvora ionizirajućeg zračenja možete preuzeti ovdje.

UZ POPUNJENI OBRAZAC za prijavu električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje (rendgenski uređaj, akcelerator itd.) potrebno je priložiti:

  • izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se navedeni uređaj koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju (na temelju izračuna i/ili mjerenja), ako je primjenjivo.

UZ OBRAZAC za prijavu rendgenskog uređaja za kompjutoriziranu tomografiju potrebno je priložiti:

  • izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se rendgenski uređaj za kompjutoriziranu tomografiju koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju (na temelju izračuna i/ili mjerenja), ako je primjenjivo.

UZ OBRAZAC za prijavu akceleratora koji se koristi se za terapiju u medicini potrebno je priložiti i:

  • izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se navedeni akcelerator koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju (na temelju izračuna i/ili mjerenja), ako je primjenjivo.

NAKON UPISA rendgenskih uređaja, akceleratora te zatvorenih radioaktivnih izvora u službeni očevidnik isti dobivaju evidencijski broj te se izdaje potvrda o upisu.

NAKON UPISA otvorenih radioaktivnih izvora u službeni očevidnik izdaje se potvrda o upisu.


Za pitanja i dodatne informacije obratite se na telefonski broj (+385) 1 3855 951.