Prijava izvora

Pravna ili fizička osoba koja je ostvarila posjedništvo ili vlasništvo nad izvorom ionizirajućeg zračenja bez obzira na svrhu ili namjenu posjedovanja ili vlasništva obvezna je u roku od 15 dana prijaviti izvor radi upisa u očevidnik koji se vodi u Sektoru za radiološku i nuklearnu sigurnost (članak 9. stavak 12. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, NN 39/15, NN 130/17, 118/2018).

UPIS IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA u očevidnik  obavlja se putem propisanog obrasca. OBRASCE za prijavu izvora ionizirajućeg zračenja možete preuzeti ovdje.

UZ OBRAZAC ZA PRIJAVU električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje (rendgenski uređaj, akcelerator itd.) potrebno je priložiti:

  • izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se navedeni uređaj koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju (na temelju izračuna i/ili mjerenja), ako je primjenjivo.

UZ OBRAZAC ZA PRIJAVU rendgenskog uređaja za kompjutoriziranu tomografiju potrebno je priložiti:

  • izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se rendgenski uređaj za kompjutoriziranu tomografiju koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju (na temelju izračuna i/ili mjerenja), ako je primjenjivo.

UZ OBRAZAC ZA PRIJAVU akceleratora koji se koristi se za terapiju u medicini potrebno je priložiti i:

  • izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se navedeni akcelerator koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju (na temelju izračuna i/ili mjerenja), ako je primjenjivo.

NAKON UPISA IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA u očevidnik  dodjeljuje  mu se evidencijski broj,  a Služba za radiološku sigurnost  izdaje potvrda o upisu u službeni očevidnik.


Za pitanja i dodatne informacije obratite se na telefonski broj:
(+385) 1 3855 951 ili (+385) 1 3650 046