Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA)

Informacije o ovom događaju nalaze se u pozivu i obavijesti.
 
Krajnji rok za prijavu je 14. lipnja 2024.

Prijave na IAEA događaje

U okviru Programa tehničke potpore Republici Hrvatskoj od Međunarodne organizacije za atomsku energiju (engl. International Atomic Energy Agency (IAEA)), održava se niz tečajeva, radionica, seminara, konferencija, simpozija i slično u organizaciji IAEA-e.


Upute za prijavu na IAEA događaje

Prijave na IAEA događaje treba dostavljati NLO-u (ztecic@mup.hr). Krajnji rok za prijave na IAEA događaje općenito je 7 dana prije datuma naznačenog u pozivu od IAEA, a kako je naznačeno na web stranici Ravnateljstva civilne zaštite ispod naziva događaja. 

Uz prijavu je, pored dokumenata traženih u pozivu IAEA, potrebno priložiti i pisanu suglasnost poslodavca za prijavu. Pisana suglasnost poslodavca za prijavu kandidata je na hrvatskom, a treba sadržavati: naziv događaja na engl., RER XXXXXXX i EVT XXXXX oznaku događaja, datum i mjesto održavanja, ime i prezime kandidata, navod da je kandidat stalno zaposlen kod poslodavca, traži li se financijska potpora od IAEA te izjavu da će kandidat nakon sudjelovanja dostaviti izvješće o sudjelovanju ukoliko mu bude osigurana financijska potpora IAEA. Suglasnost priložiti u inTouch+ sustav pod „Dokumenti".

Prijavljivati se na način kako se to zahtijeva u svakom određenom pozivu/obavijesti.

Ako prijava nije preko inTouch+ sustava i ako u pozivu/obavijesti nije dan obrazac za prijavu na taj određeni događaj, u tom slučaju koristiti sljedeće obrasce:
Obrazac za sastanak
Obrazac za tečaj 


Upute za prijavu 
 
Sudionik IAEA događaja koji je dobio financijsku potporu od IAEA obvezan je dostaviti izvješće o sudjelovanju u roku od 2 tjedna od završetka događaja. Izvješće se dostavlja NLO-u (ztecic@mup.hr), a treba sadržavati: ime i prezime sudionika, naziv institucije, trajanje događaja, svrhu i cilj događaja, kratak opis događaja te preporuku što i kako promijeniti ili poboljšati u Hrvatskoj temeljem iskustva s tog događaja. Poveznica na obrazac za izvješće je u nastavku: Obrazac za izvješće s IAEA događaja.
 

Poziv za podnošenje koncepata projekata u okviru programa tehničke suradnje s IAEA za programsko razdoblje 2026. do 2027. godine.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) kroz program tehničke suradnje (Technical Cooperation Program - TCP) osigurava potporu državama članicama, prije svega za unapređenje radiološke i nuklearne sigurnosti te nuklearnog  osiguranja na nacionalnoj razini uključujući tehničku pomoć za unapređenje nacionalnog pravnog i regulatornog okvira.

Također, TCP osigurava pomoć državama članicama pri dostizanju ključnih razvojnih prioriteta u područjima kao što su zdravlje i prehrana, hrana i poljoprivreda, voda i okoliš, industrijske primjene i razvoja te upravljanja nuklearnim znanjem koje se mogu dostići upotrebom nuklearnih tehnologija.

IAEA je objavila poziv za početak priprema za sljedeći ciklus TCP programa razdoblje 2026. do 2027. godine.

Tematika nacionalnih projekata treba obuhvaćati područje stvarnih potreba opisanih u Programskom okviru Republike Hrvatske za 2020 - 2025 (Country Programme Framework 2020 - 2025).

Projektni prijedlozi trebaju biti izrađeni sukladno Smjernicama za planiranje i dizajn programa tehničke suradnje s IAEA za 2026-2027, pri čemu prijedlog projekta mora zadovoljavati Kriterije kvalitete Programa tehničke suradnje s IAEA.
Za prijavu prijedloga koncepta nacionalnog projekta potrebno je dostaviti  popunjene obrasce: Obrazac IAEA o projektnom prijedlogu na engleskom jeziku i Obrazac RCZ-a o dodatnim informacijama o projektu na hrvatskom jeziku te Obrazac izjave institucije predlagatelja projekta, potpisanu od odgovorne osobe institucije predlagatelja projekta.

Prijedloge koncepata projekata, potrebno je dostaviti najkasnije do 30. 4. 2024. godine, elektroničkom poštom na e-mail: ztecic@mup.hr i sektor.rns@civilna-zastita.hr

NOVO!Rok za dostavu prijedloga koncepata projekata je produljen. Produljeni i finalni rok je: 7. 5. 2024. godine.
 
Za prijavu prijedloga regionalnog projekta, ako je Hrvatska institucija predlagatelj, potrebno je također dostaviti popunjeni obrazac: Obrazac IAEA o projektnom prijedlogu na engleskom jeziku slijedeći upute vezano za regionalne projekte u  Smjernicama za planiranje i dizajn programa tehničke suradnje s IAEA za 2026-2027, pri čemu prijedlog projekta treba zadovoljavati Kriterije kvalitete Programa tehničke suradnje s IAEA.

EVT2305627: Regional Training Course on Practical Introduction to Nuclear Forensics, Budapest, Hungary, 30 September to 4 October 2024.

Informacije o ovom događaju nalaze se u pozivu i obavijesti.
 
Krajnji rok za prijavu je 14. lipnja 2024.

EVT2304150: Technical Meeting on Basic Radiation Chemistry in Polymer Modification (hereinafter referred to as "event"), Lodz, Poland, 9 to 13 September 2024.

Informacije o ovom događaju nalaze se u pozivu i obavijesti.
 
Krajnji rok za prijavu je 21. lipnja 2024.

EVT2304204: Technical Meeting on the Justification, Planning and Development of Small and Medium Scale Accelerator Facilities, Vienna, Austria, 1 to 4 October 2024.

Informacije o ovom događaju nalaze se u pozivu i obavijesti.
 
Krajnji rok za prijavu je 8. lipnja 2024.

ME-RER1024-EVT2403311: Regional Workshop on New Quality Standards, Vienna, Austria, 15 to 19 July 2024.

Informacije o ovom događaju nalaze se u pozivu i obavijesti.
 
Krajnji rok za prijavu je 17. svibnja 2024.

EVT1904580: Pilot Training Course on the Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency, Vienna, Austria, 5 to 9 August 2024.

Informacije o ovom događaju nalaze se u pozivu i obavijesti.
 
Krajnji rok za prijavu je 7. lipnja 2024.

ME-RER9158-2402762: Regional Workshop on Regulatory Aspects of Remediation, Dushanbe, Tajikistan, 5 to 9 August 2024.

Informacije o ovom događaju nalaze se u pozivu i obavijesti.
 
Krajnji rok za prijavu je 17. svibnja 2024.

 

EVT2304695: Open-Ended Meeting of Legal and Technical Experts on the Draft Code of Conduct on the Facilitation of the Safe and Secure Transport of Radioactive Material, Vienna, Austria, 15 to 18 July 2024.

Informacije o ovom događaju nalaze se u pozivu i obavijesti.
 
Krajnji rok za prijavu je 7. lipnja 2024.

ME- RER7017-2400180: Virtual First Coordination Meeting under the framework of the IAEA technical cooperation project RER7017 " Ensuring Water Availability in a Changing Climate ", 5 to 6 June 2024

Informacije o ovom događaju nalaze se u pozivu i obavijesti.
 
Krajnji rok za prijavu je 17. svibnja 2024.

ME-RER9157-2403071: TC Coordination Meeting on CT Optimization and Justification Guidelines, Vienna, Austria, 1 to 3 July 2024.

Informacije o ovom događaju nalaze se u pozivu i obavijesti.
 
Krajnji rok za prijavu je 15. svibnja 2024.

TN-RER7014-2402869: Regional Training Course on Alpha-Particle Spectrometry for determination of natural radionuclides in water samples, Seibersdorf, Austria, from 5 to 9 August 2024.

Informacije o ovom događaju nalaze se u pozivu i obavijesti.
 
Krajnji rok za prijavu je 24. svibnja 2024.

EVT 2304307: Technical Meeting on the Application of Atom Trap Trace Analysis in Water Resource Management, Vienna, Austria, 29 October to 1 November 2024.

Informacije o ovom događaju nalaze se u pozivu i obavijesti.
 
Krajnji rok za prijavu je 1. srpnja 2024.

TN-RER9162-2401897: Postgraduate Educational Course on Radiation Protection and Safety of Radiation Sources, Athens, Greece, 7 October 2024 to 28 March 2025.

Informacije o ovom događaju nalaze se u pozivu i obavijesti. Prilikom prijave potrebno je učitati popunjeni OEH obrazac.
 
Krajnji rok za prijavu je 7. lipnja 2024.

EVT2304437: Workshop on Lessons Learned from Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation Missions, Vienna, Austria, 8 to 9 July 2024.

Informacije o ovom događaju nalaze se u pozivu i obavijesti.
 
Krajnji rok za prijavu je 27. svibnja 2024.

HEU’s 4-year international doctoral degree program and 3-year international master’s degree program which will be supported by Atomic Energy Scholarship of China and the IAEA

Informacije o ovoj stipendiji nalaze se u pozivu.
 
Krajnji rok za prijavu je 24. svibnja 2024.

Technical Meeting on Advancements and Innovations in High Temperature Technologies for the Processing of Radioactive Waste; 12-16 Aug 2024

Informacije o ovom događaju nalaze se u pozivu i obavijesti.
 
Krajnji rok za prijavu je 5. lipnja 2024.

EVT2305294: Educational Workshop for Permanent Mission Representatives on the Convention on Nuclear Safety, Vienna, Austria, 8 July 2024

Informacije o događaju nalaze se u pozivu i obavijesti.

Krajnji rok za prijavu je 29. travnja 2024.

RER6040: ESTRO training courses in 2024 under the Regional TC Project RER/6040: “ Enhancing Radiotherapy Delivery Through Improved Use of Advance d Dosimetry and Radiotherapy Techniques”

Informacije o događajima nalaze se u pozivu.
 
Krajnji rok za prijavu je 7 dana prije rokova navedenih u obavijesti.

Workshop on Planning and Implementing Construction of Underground Research Facilities and Deep Geological Repositories, 8-12. srpanj 2024. , Beishan, China

Informacije o događaju nalaze se u pozivu i obavijesti.
 
Krajnji rok za prijavu je 22. travnja 2024. godine 

CN-332/EVT2306594: Third International Conference on Applications of Radiation Science and Technology (ICARST-2025), Vienna, Austria, 7-11 April 2025

Informacije o događaju nalaze se u pozivu i obavijesti.
 
Krajnji rok za prijavu je 20. lipnja 2024.

Regional Workshop on the Status of Paediatric Radiotherapy Services, Izmir, Türkiye, 15-19 April 2024

Informacije o događaju nalaze se u pozivu i obavijesti.

Krajnji rok za prijavu je 22. siječnja 2024.

EVT23000041, International Conference on Nuclear Knowledge Management and Human Resources Development: Challenges and Opportunities, Announcement and Call for Papers , Vienna, Austria, 1–5 July 2024

Poziv na događaj možete preuzeti ovdje, a više o događaju možete naći u obavijesti.

Krajnji rokovi: 7 dana prije rokova navedenih u obavijesti.

EVT2300038, International Symposium on Food Safety and Control, Vienna, Austria, 27–31 May 2024

Poziv na događaj možete preuzeti ovdje, a više o događaju možete naći u obavijesti.

Krajnji rok za prijavu je 10. studenoga 2023.

EVT1905723, Technical Meeting on Advisory Services for Radiation Protection and Safety for Medical Exposures, Virtual Event, 4 - 6 September 2023

Poziv na događaj možete preuzeti ovdje, a više o događaju možete naći u obavijesti.

Krajnji rok za prijavu je 4. kolovoza 2023.

Regional Meeting to review RER1021 project progress and workplan, Vienna, Austria, 28 February to 3 March 2022

Obavijest o ovom sastanku nalazi se u pozivu i obavijesti.

Rok za prijavu putem sustava InTouch+ je 24. siječnja 2022.

Prilikom prijave kandidat mora učitati EU digitalnu COVID potvrdu.