ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI


Odobrenje za obavljanje djelatnosti potrebno je ishoditi za djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja propisane člankom 14. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18) (dalje u tekstu Pravilnik).

 
 • ELEKTRIČNI UREĐAJI KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE (rendgenski uređaji, akceleratori i slično)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za djelatnost se podnosi Sektoru za radiološku i nuklearnu sigurnost, a sadrži podatke propisane člankom 15. stavkom 2. Pravilnika.
Zahtjevu je potrebno priložiti dokumente propisane člancima 16.,17. i/ili 18. Pravilnika, a broj i vrsta dokumenata ovisi o vrsti djelatnosti za koju se traži odobrenje, a u slučaju potrebe, u tijeku postupka mogu se  zatražiti i drugi dokumenti.
 
Obrazac zahtjeva za odobrenje za djelatnost s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje nalazi se pri dnu stranice u odjeljku "Obrasci i upute". Format zahtjeva nije propisan te se može podnijeti i kao običan dopis, uz napomenu da mora sadržavati sve propisane podatke.
 
 • RADIOAKTIVNI IZVORI (otvoreni i zatvoreni izvori)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za djelatnosti s radioaktivnim izvorima se dostavlja Sektoru za radiološku i nuklearnu sigurnost, a mora sadržavati podatke propisane člankom 19. stavkom 2. Pravilnika.
Zahtjevu je potrebno priložiti dokumente propisane u člancima 20., 21., 22. i/ili 23. Pravilnika, a ovisno o vrsti djelatnosti i izvora ionizirajućeg zračenja za koju se traži odobrenje, a u slučaju potrebe, u tijeku postupka mogu se  zatražiti i drugi dokumenti.

Obrazac zahtjeva za odobrenje za djelatnost s radioaktivnim izvorima nalazi se ispod teksta u odjeljku "Obrasci i upute". Format zahtjeva nije propisan te se može podnijeti i kao običan dopis, uz napomenu da mora sadržavati sve propisane podatke.

 


OBRASCI I UPUTE NOSITELJIMA ODOBRENJA

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

 • s električnim uređajima, akceleratori
Zahtjev
  ili
 • s radioaktivnim izvorima
Zahtjev
  ili
 

PODACI ZA PLAĆANJE UPRAVNE PRISTOJBE

 • Upravne pristojbe na snazi od 1.1.2023. pdf 


UPUTE BUDUĆIM NOSITELJIMA ODOBRENJA

 • Radiologija - medicina i dentalna medicina
Uputa
 • Radioterapija
Uputa
 • Nuklearna medicina
Uputa
 • Industrijska radiografija
Uputa
 

UPUTE ZA IZRADU DOKUMENATA:

 • Akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja
Uputa
  ili
 • Analiza rizika
Uputa
  ili
 • Program osiguranja kvalitete
Uputa
  ili
 

Za pitanja i dodatne informacije obratite se na telefonski broj (+385) 1 38 55 706.