ZAHTJEV ZA RJEŠENJE O REGISTRACIJI


Rješenje o registraciji potrebno je ishoditi za djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja propisane člankom 12. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18, 6/22) (dalje u tekstu Pravilnik).


Zahtjev za izdavanje rješenja o registraciji se dostavlja Sektoru za radiološku i nuklearnu sigurnost, a mora sadržavati podatke propisane člankom 13. stavkom 2. Pravilnika:

  1. ime i prezime odgovorne osobe (telefon, faks, e-pošta)
  2. ime i prezime, zvanje osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja
  3. opis djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja iz članka 12. Pravilnika za koje se traži rješenje o registraciji
  4. naziv ovlaštenog stručnog tehničkog servisa s kojim je potpisan ugovor o redovitom godišnjem ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja
  5. naziv ovlaštenog stručnog tehničkog servisa s kojom je potpisan ugovor o radiološkom nadzoru mjesta rada
  6. podaci o uplaćenim upravnim pristojbama i
  7. ovjera pravne ili fizičke osobe (datum, potpis).

Zahtjevu se prilažu dokumenti propisani člankom 13. stavcima 3. - 8.  Pravilnika, a broj i vrsta dokumenta ovisi o vrsti djelatnosti te vrsti izvora ionizirajućeg zračenja kojim se namjerava obavljati djelatnost.

Prijedlog zahtjeva se može naći na desnoj strani u rubrici "Dokumenti".

Preduvjeti za izdavanje rješenja o registraciji za djelatnosti sa zatvorenim radioaktivnim izvorima iz članka 12. točaka 9., 10. i 11. Pravilnika:

 


 

UPUTE BUDUĆIM NOSITELJIMA RJEŠENJA O REGISTRACIJI

  • rendgenski uređaji
Uputa
  • uvoz/izvoz/prodaja izvora ionizirajućeg zračenja
Uputa
 

Za pitanja i dodatne informacije obratite se na telefonski broj (+385) 1 3855 951.