KONTAKTI

Adresa: Nehajska 5, 10 000 Zagreb
E-pošta: sektor.rns@civilna-zastita.hr
Fax: (+385) 1 3788 599

 

SEKTOR ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

  • Služba za radiološku sigurnost
    Kontakt: (+385) 1 3855 706
 
  • Služba za nuklearnu sigurnost
    Kontakt: (+385) 1 3650 016
 

Nacionalna kontakt osoba za IAEA, Zdravka Tečić: ztecic@mup.hr ; (+385) 1 3855 978
Zamjena nacionalne kontakt osobe za IAEA, Marija Surić Mihić: msuricmihic@mup.hr ; (+385) 1 38 55 706

U slučaju izvanrednog događaja koji uključuje izvore ionizirajućeg zračenja nazvati broj 112.