OBRASCI

OBAVIJEST O NAMJERI

 • Obavijest o namjeri
Obrazac
  ili
 

RJEŠENJA O REGISTRACIJI

 • Zahtjev za rješenje o registraciji
Zahtjev
  ili
 

ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

 • s električnim uređajima, akceleratori
Zahtjev
  ili
 • s radioaktivnim izvorima
Zahtjev
  ili
 

PRIJAVA IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

 • zatvoreni radioaktivni izvor
Obrazac
  ili
 • otvoreni radioaktivni izvor
Obrazac
  ili
 • akcelerator
Obrazac
  ili
 • rendgenski uređaj
Obrazac
  ili
 • uređaj za kompjutoriziranu tomografiju (CT)
Obrazac
  ili
 

UVOZ I IZVOZ ELEKTRIČNIH UREĐAJA (RENDGENI, AKCELERATORI) (iz zemalja izvan EU)

 • uvoz električnih uređaja
Zahtjev
  ili
 • izvoz električnih uređaja
Zahtjev
  ili
 

UVOZ I IZVOZ RADIOAKTIVNIH IZVORA (iz zemalja izvan EU)

 • uvoz radioaktivnih izvora
Zahtjev
  ili
 • izvoz radioaktivnih izvora
Zahtjev
  ili
 

OSOBA ODGOVORNA ZA ZAŠTITU OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

 • primjer odluke o imenovanju
Primjer


Napomena: Akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja može biti i u drugom pisanom obliku pri čemu mora sadržavati najmanje podatke sadržane u PRIMJERU.


STRUČNJAK ZA ZAŠTITU OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

 • zahtjev za izdavanje potvrde
Obrazac POT-SZIZ
  ili
 • zahtjev za izdavanje potvrde
Obrazac POT-EU
  ili
 

UPRAVNE PRISTOJBE

 • Upravne pristojbe na snazi od 1.1.2023.
Uputa