Medicinsko ozračenje

Ionizirajuće zračenje ima široku primjenu u medicini, kako u dijagnostici tako i u terapiji.

U dijagnostičke svrhe koriste se uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje i radioaktivni izvori. Pod uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje podrazumijevaju se rendgenski uređaji i ostali uređaji koji služe za dobivanje slikovnog prikaza određenih struktura unutar tijela. Ova se tehnika zasniva na nejednolikoj apsorpciji ionizirajućeg zračenja od strane različitih organa ili sustava ljudskog tijela te mogućnosti da se na osnovu toga konstruira njihova slika ili prikaz u realnom vremenu.

U slučaju korištenja radioaktivnih izvora u pravilu se koriste otvoreni radioaktivni izvori zbog činjenice da se radioaktivni izotop istog kemijskog elementa ponaša kemijski jednako kao i stabilni, pa se na taj način može obilježiti biološki uzorak ili se radioaktivni izotop može ugraditi u radiofarmak koji se aplicira pacijentu. Takav kemijski spoj prati iste fiziološke putove u organizmu, a zbog emisije ionizirajućeg zračenja koristi se kao obilježivač. U dijagnostičkim pretragama upotrebljavaju se minimalne aktivnosti radiofarmaka koje su dovoljne za detekciju zračenja s ciljem da se neželjene posljedice ozračenja svedu na najmanju moguću mjeru.

U terapijske svrhe koristi se biološko djelovanje ionizirajućeg zračenja, budući da u interakciji sa stanicama živih organizama može izazvati promjene u njihovoj funkciji, poremećaje u dijeljenju, promjene na genima i u konačnici smrt same stanice. U tu se svrhu također koriste uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje i radioaktivni izvori.

Najšira uporaba ionizirajućeg zračenja u terapiji je u području onkologije. Apsorbirane doze ionizirajućeg zračenja trebaju biti dostatne za uništenje većine stanica unutar ciljanog volumena tumora. U terapiji ionizirajućim zračenjem ne može se, nažalost, izbjeći izlaganje zračenju zdravih stanica, pa osim tumorskih, stradavaju i zdrave. Pri planiranju terapije zračenjem uvijek je cilj ovaj efekt smanjiti na minimum.

Ova je stranica namijenjena pacijentima podvrgnutim dijagnostičkim, intervencijskim i terapijskim postupcima uporabom izvora ionizirajućeg zračenja i osobama koje ove postupke provode, s posebnim naglaskom na zaštitu trudnica i djece. Stranica će sadržavati i informacije vezane uz postupanje u slučaju izvanrednog događaja vezanog uz pacijenta i provođenje dijagnostičkih, intervencijskih i terapijskih postupaka uporabom izvora ionizirajućeg zračenja.