Odjava izvora

Ako pravna ili fizička osoba ili tijelo državne uprave ili tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave prestane koristiti izvor ionizirajućeg zračenja (otuđi ga se, premjesti, uskladišti ili pohrani) obvezna je u roku od 15 dana u pisanom obliku obavijestiti Sektor  za radiološku i nukelarnu sigurnost o prestanku korištenja, s naznakom naziva i adrese pravne ili fizičke osobe, tijela državne uprave ili tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave kod koje se izvor ionizirajućeg zračenja nalazi ili naziva i adrese novog smještaja, a u slučaju radioaktivnog izvora i priložiti potvrdu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada o preuzimanju radioaktivnog izvora ili izjavu krajnjeg korisnika o preuzimanju radioaktivnog izvora, odnosno presliku jedinstvene carinske deklaracije ( čl. 9. st. 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, NN 39/15, NN 130/17, 118/18).

Ako pravna ili fizička osoba izvor ionizirajućeg zračenje premjesti radi korištenja u drugoj prostoriji i/ili na drugoj lokaciji obvezna je pisanim putem, u roku od 15 dana, izvor odjaviti iz službenog očevidnika u skladu s čl. 32.i/ili čl. 33. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18).

Nakon odjave korištenja izvora ionizirajućeg zračenja, u službenom očevidniku će se ažurirati podatci o istom te izdati potvrda o odjavi.


Za pitanja i dodatne informacije obratite se na telefonski broj (+385) 1 3855 951.