Ovlaštene medicine rada

Informacije o ovlaštenim medicinama rada koje posjeduju ovlaštenje izdano od strane Ministarstva zdravstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti (IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE) možete pronaći na Organizacija medicine rada u Hrvatskoj – HZJZ (hzzzsr.hr)