OBAVIJEST O NAMJERI

Obavijest o namjeri je dokument kojim pravna ili fizička osoba obavještava o namjeri obavljanja radnih aktivnosti, djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja ili djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, a dostavlja se mjesec dana prije planiranog početka obavljanja navedenih djelatnosti.

Za djelatnosti za koje je odobrenje za obavljanje djelatnosti ili rješenje o registraciji obvezno (članak 9. i članak 50. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18) nije potrebno dostavljati obavijest o namjeri.

Pravna ili fizička osoba koja na dan stupanja na snagu Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18) obavlja radnu aktivnost, djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja ili posjeduje izvor ionizirajućeg zračenja, a koja nije izuzeta od obveze dostavljanja obavijesti o namjeri, obvezna je dostaviti obavijest o namjeri u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika. Po zapremljenoj obavijesti o namjeri u roku od 15 dana izdaje se:

  • potvrda o obavljanju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja ili
  • ako se utvrdi da je riječ o izuzeću ili obvezi ishođenja rješenja o registraciji ili odobrenja za djelatnost podnositelja zahtjeva se obavijesti o daljnjem postupanju.

 


OBRASCI

  • Obavijest o namjeri
Obrazac
  ili
 

Za pitanja i dodatne informacije obratite se na telefonski broj (+385) 1 3855 951.