Izvoz

Dozvolu za izvoz izvora ionizirajućeg zračenja je potrebno ishoditi samo u slučaju izvoza u zemlje izvan Europske unije, a izdaje se na rok od 6 mjeseci.

 

  • Električni uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje

(rendgenski uređaji, akceleratori itd., te uvoz rendgenskih cijevi)

Dozvola za izvoz električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje može se izdati samo izvozniku kojem je izdano rješenje o registraciji za  izvoz električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje.

Zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje mora sadržavati podatke propisane člankom 27. stavkom 2. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18).

Zahtjev za izvoz nalazi se pri dnu stranice u odjeljku "Obrasci" uz napomenu da format zahtjeva nije propisan te se zahtjev može podnijeti i kao običan dopis u kojem moraju biti navedeni svi propisani podaci.

 

  • Radioaktivni izvori

Dozvola za izvoz radioaktivnih izvora može se izdati samo izvozniku kojem je izdano rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti izvoza radioaktivnih izvora.

Zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz radioaktivnih izvora mora sadržavati podatke propisane člankom 30. stavkom 2. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18).

Zahtjev za izvoz radioaktivnih izvora nalazi se pri dnu stranice u odjeljku "Obrasci" uz napomenu da " Format zahtjeva" nije propisan te se zahtjev može podnijeti i kao običan dopis u kojem moraju biti navedeni svi propisani podaci.

Kod izvoza zatvorenih radioaktivnih izvora uz  zahtjev je potrebno  priložiti i kopiju certifikata zatvorenih radioaktivnih izvora, dok je za izvoz zatvorenih radioaktivnih izvora 1. i 2. kategorije potrebno priložiti i dokumente propisane člankom 30. stavcima 4-7. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18).
Kategorija izvora određena je u smislu Pravilnika o nuklearnom osiguranju (NN 38/18).


 

Obrasci

  • izvoz električnih uređaja
Zahtjev
  ili
  • izvoz radioaktivnih izvora
Zahtjev
  ili
 


Podaci za plaćanje upravne pristojbe


Upravne pristojbe na snazi od 1.1.2023. pdf