Zdravstveni pregledi

 
Za izloženog radnika kategorije B koji zdravstveni pregled za rad u području izloženosti ionizirajućem zračenju je obvezan?

Učestalost obavljanja zdravstvenih pregleda izloženih osoba propisana je člankom 12. Pravilnika o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti (NN 66/2018) i to:

  • Prethodni zdravstveni pregled obvezan je za sve izložene osobe bez obzira na kategoriju izloženosti.
  • Izlazni zdravstveni pregled obavlja se nakon prestanka rada u području izloženosti svih izloženih radnika bez obzira na kategoriju izloženosti izloženog radnika.
Koliko često i koje zdravstvene preglede su obvezni obavljati izloženi radnici kategorije A, odnosno izloženi radnici kategorije B?

Prethodni zdravstveni pregled izloženih osoba obvezan je za sve izložene radnike bez obzira na kategoriju izloženosti, a obavlja se prije početka obrazovanja za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja ili prije početka rada u području izloženosti.

Redovni zdravstveni pregled obvezan je za izložene radnike kategorije A odnosno studente ili pripravnike u dobi od 18 godina ili starije koji bi tijekom obrazovanja za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja mogli biti ozračeni kao izloženi radnici kategorije A.

Redovni zdravstveni pregled izloženih osoba obavlja se svakih 12 mjeseci.

Nadzorni zdravstveni pregled obavlja se u roku kraćem od redovnog zdravstvenog pregleda kada specijalist medicine rada/rada i sporta odredi potrebu takvoga pregleda.

Izvanredni zdravstveni pregled obavlja se:

  • kod osoba koje su primile dozu veću od doze propisane Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i/ili
  • na osnovi prijedloga doktora medicine specijalista medicine rada/rada i sporta ili izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite ili na zahtjev poslodavca ili radnika.

Izlazni zdravstveni pregled obavlja se nakon prestanka rada u području izloženosti svih izloženih radnika bez obzira na kategoriju izloženosti izloženog radnika.